Ferdigstilte prosjekter

Publisert 22.12.2017
Sist oppdatert 05.09.2022
Prosjektnavn/Intern skriftserie IS nr
   
                                
Prosjektleder/stipendiat       Avsluttet
Standardinstrumenter. Utredning, diagnostisering og resultatvurdering.
IS 1-2012
Arbeidsgruppe i BUP
v/ Anne Karin Kristiansen
2012
Effekt av PCIT
Anne Kristine Wormdal2012
MIM - håndbokTuire V. Tyldum2012
Revidering av Barnepsykiatrisk pedagogisk observasjon i BUP klinikk
IS 3-2001
Unni Dahl, Torill Lauvås og Hilde Overvik2011
Oppfølgingsstudie Asperger i Sør-TrøndelagBernhard Weidle og Torbjørn Gåsnes2011
Familiebasert kortidsintervensjonElin Jermstad2011
Utprøving av SAVRY i poliklinikk Jostein Arntzen og Morten Lundgren2011
"Sprettbuebarnet" som vanskelig lot seg trøste. Hvordan sammspillsbehandling kan bidra til økt selvregulering og mentalisering. Belyst med kasus.
IS 2-2003
Bjørg Schiefloe2011
De utrolige årene (DUÅ) - fra forskning til klinikk. En sammenligning av kartleggingsdata før og etter behandling i perioden 2003-2007
IS 1-2011
Kari Walmsness2011

Kartleggingsverktøy og behandlingsmetodikk 0-6 år 
IS 4-2010

Arbeidsgruppe i BUP

v/ Turid Nistad

2010
Fra forskning til praksis - innføring av evidensbaserte metoder i praksis
IS 3-2010 
Siri Gammelsæter2010
Barne- og ungdomspsykiatri i et helsetjenesteperspektiv 
IS 2-2010
Mattew Colton og Thomas Jozefiak2010
Kunnskap om risikofaktorer hos sped- og småbarn
IS 1-2010
Solbjørg Sydskjør2010
Gruppebehandling avstemningslidelserBUP Orkdal2010
Traumer og psykisk helse blant unge og voksne Savita Dalsbø2010
Systematisk kartlegging av traumer Savita Dalsbø2010
Utredning og kartlegging avspiseforstyrrelser i BUP klinikk
IS 1-2009
Kjersti Brenne2009
Akuttpsykiatriprosjektet Marit Leer Øyås og Pål Marius Olstad2009
Gruppebehandling av barn med angst 
IS 1-2008
Erik Wammer-Pettersen2008