Pågående prosjekter

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 02.07.2020
.

Prosjekttittel                                                          

 Prosjektleder/stipendiat         
Helseundersøkelsen i BUP-klinikk -
Hel-BUP Baseline og Follow-up 1 
 Marit S.Indredavik
Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske lidelser
PhD-prosjekt 
 Jorun Schei
Psykisk helse hos yngre voksne med lav fødselsvekt
PhD-prosjekt 
 Line K. Lund 
Psykiske symptomer og deres samvariasjon med biologiske faktorer hos ungdom 
PhD-prosjekt
 Marit S. Skrove
Kognitiv funksjon, livskvalitet og psykisk helse etter TBI
PhD-prosjekt
 Torunn G. Finnanger
Nordic long term OCD treatment study (NORDLOTS)  Bernhard Weidle 
BUP-Gen  Bernhard Weidle 
Livskvalitet og psykisk helse hos barn og ungdom
oppfølgingsstudie 
 Thomas Jozefiak 
Sosial kompetanse, emosjonelle og - adferdsproblemer hos barn og ungdom   Thomas Jozefiak
En 16-års sammenligningsstudie av 7-9-åringers sosiale kompetanse og problemer, rapportert av foreldrene på CBCL   Thomas Jozefiak og
Torunn S. Nøvik
Psykopatologi og skolefunksjon - hvilken vei går sammenhengen? Thomas Josefiak
Sosial fobi hos ungdom  Thomas Jozefiak 
Brukerfornøydhet og symptomreduksjon hos 190 ungdommer 3-4 år etter behandling i BUP  Thomas Jozefiak
Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner Thomas Jozefiak 
Ungdom med ADHD og depresjon  Torunn S. Nøvik 
Psykisk helse hos barn og unge etter seksuelle overgrep  Hanne K. Greger
Familieprosjektet  Kari S. Gårdvik 
Effekt av DBT - Mestringsfokusert oppfølging av unge som har mottatt behandling for selvskading  Gjertrud Kvalstad 
Hvem hjelper vi og hvordan er vi til nytte?  Ambulant team, BUP Lian 
Pilotstudie CFS/ME - utprøving av rehabiliteringsprogram  Ketil Jakobsen 
Foreldrefungering blant deltakere på LMS-kurs  BUP Enhet for fagutvikling
v/ Anne Karin Kristiansen og Inger Marie Opøien