Pasientkurs

Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer

Gruppetilbudet heter SMIL (Styrket Mestring i Livet) og er et forebyggende lærings- og mestringstilbud for barn - og unge som har foreldre med psykiske helseutfordinger eller rusrelaterte problemer

Tid og sted

Når

Oppstart vår og høst

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Gruppetilbudet er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT Østbyen) og Barnas Stasjon (Blå Kors)

Oppstart nye grupper: mars og september hvert år

Gruppesamlingene:

  • Ledes av kompetente gruppeledere fra både spesialisthelsetjeneste og kommune
  • Gruppa går over 11 uker med ca 8 barn pr gruppe
  • Gjennomføres på ettermiddagstid ved Barnas stasjon i Olav Tryggvassons gate 31 
  • Tilbudet er gratis
I Trondheim tilbys det SMIL- grupper for barn i alderen 8-16 år. 
Dette er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune og Blå kors/Barnas Stasjon. 
 

For spørsmål eller henvisning, ta kontakt med: 

- 8-12 år: Barnas Stasjon v/gruppeleder Hildegunn Hals Hildegunn.hals@blakors.no eller 94028656 
 
- 13-16 år: Nidaros DPS v/gruppeleder Eli Valås Eli.valas@stolav.no 
    
 
Gruppeledere i SMIL vil gjennomføre forsamtaler fortløpende med familier som ønsker å delta, og vi ber derfor om at behandlere og andre henvisere som er i kontakt med foreldre eller barn som er i målgruppa, tar kontakt for nærmere informasjon og avtale.  
 
Foreldre må ikke nødvendigvis være i behandling ved gruppestart for å kunne delta, men det er viktig at foreldre erkjenner egen problematikk og ønsker å forstå hvordan psykiske utfordringer og rusavhengighet kan påvirke barna i familien. Dette vil også være et viktig fokus i samtale med foreldre før gruppestart. 
 
 Ønsker du å vite mer om SMIL: www.mestring.no  
 

Sitat fra deltakere:

  • «Nå skjønner jeg at det ikke er jeg som skal passe på mamma»
  • «Livet mitt har blitt bedre fordi jeg har blitt kjent med psykiske sykdommer. Hvis pappa har en dårlig dag nå kan jeg tenke at det har noe med sykdommen å gjøre fordi jeg skjønner at den kan påvirke han».
  • «Det å fortelle om hvordan jeg har det i livet mitt var som å få et lass med steiner bort fra skuldrene mine. Jeg trengte ikke å bære på det alene lenger, og det ble mindre på mine skuldre». 
  • «Det var så fint å bli møtt som forelder, og ikke bare som pasient» (mor)

Kontakt