Forskning

Alle pasienter som mottar e-terapi blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlingen til forskning.

En ungdom i rød hettegenser som skiller seg ut fra de andre i gjengen som er i svart hvitt.

Dette er for at vi skal kunne evaluere og videreutvikle behandlingstilbudet. Alle data blir anonymisert og kan ikke identifiseres.

Hensikten med innhenting av data inkluderer evaluering av behandlingseffekt, samt forskning. Følgende forskningsspørsmål blir undersøkt:

  • Hva er effekten av assistert internettbehandling?
  • Hva kjennetegner de pasientene som har nytte av assistert internettbehandling?
  • Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av å bruke assistert internettbehandling?

Forskning og utvikling foregår parallelt med arbeidet ved klinikken.

The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts

Sist oppdatert 04.06.2021