En bygning med port og gress

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO) er en nasjonal enhet med ansvar for gjennomføring av dom til tvungen omsorg. Vår sengepost kan også tilby plass til judisielle observasjoner, varetektssurrogat, og soning av fengselsstraff i institusjon. SFTO er ingen helseinstitusjon i vanlig forstand, og alle innleggelser i sengeposten skjer etter en rettslig kjennelse fra en domstol.

Kontaktinformasjon
Sist oppdatert 09.02.2024