En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Seksjon for prosjektstøtte

Vi tilbyr deg som forsker i regionen tjenester av høy kvalitet i ulike faser av en klinisk studie. Slik kan idé bli til prosjekt, og på sikt føre til bedre pasientbehandling.

Vi tilbyr deg som forsker: 

Søknadshjelp

Vi hjelper deg med å finne finansiering til ditt forskningsprosjekt. Vi jobber primært opp mot større utlysninger av forskningsmidler, slik som  fra Horizon Europe, Innovative Health Initiative, KlinBeForsk og utlysninger fra Forskningsrådet med mer. Vi samarbeider tett med MH-fakultetet, og bistår i søknader hvor både NTNU og Helse Midt-Norge har interesser.

Personvern

Skal prosjektet ditt samle inn helsedata/sensitive opplysninger?  
Da må du tenke på hvordan du skal håndtere personvernet. Vi anbefaler å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, gjerne før protokollen er ferdigstilt da personvernhensyn kan påvirke denne. 

Prosjektøkonomi

Vi utfører budsjettering av prosjekter og hjelper med økonomisk rapportering til eksempelvis Horisont Europa og NFR-prosjekter. 

Monitorering

Monitorering er en lovpålagt kvalitetssikring av legemiddelstudier og enkelte studier på medisinsk utstyr. Vi er ansvarlige for akademiske studier som utgår fra regionen (Helse Midt-Norge og NTNU), men tilbyr også tjenesten for akademiske studier i hele Norge. 

Les mer om monitortjenesten

Kurs

Vi ønsker å tilby relevante og oppdaterte kurs innen kliniske studier, og tilpasse kurstilbudet etter behovene i regionen. 

Les mer om kurstilbudet fra Forskningsavdelingen og andre relevante kurs

Her finner du opptak av utvalgte kurs

Oppdrags- og bidragsforskning

Vi kan bistå med administrasjon av eksternfinansierte kliniske studier ved St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi håndterer kontrakter mellom industri og sykehus på de enkelte studiene, på vegne av sykehusene. I tillegg ivaretar vi den økonomiske oppfølgingen fra studiens oppstart til avslutning.

Les mer om tjenestene relatert til oppdrags- og bidragsforskning

Registrering av studier

Informasjon om kliniske behandlingsstudier registreres og legges ut på en felles nasjonal side, og samme informasjon vil man finne på HelseNorge.no. Ta kontakt med oss for å få din studie registrert!
Vi bistår også med brukeradministrasjon for ClinicalTrials.gov og Cristin.

Én vei inn - forskningsstøtte

Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å navigere i forskningsstøtten!

 

Ta kontakt her - og vi hjelper deg videre!
En blå skjerm med hvit tekst

Kursvideo: Klinisk forskning i praksis

Opptak av kurset Klinisk forskning i praksis er nå tilgjengelig.

Kurset gir en introduksjon til hvordan man planlegger og gjennomfører klinisk forskning i Midt-Norge.  

 

Opptaket er fra 13. november 2023.

På denne siden finner du opptak av kurs/undervisning i regi av Forskningsavdelingen.
En kvinne som viser en pasient noe på datamaskinen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kunnskapssenteret 4. etasje

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim

Forskningsrelaterte kurs og arrangement

 • Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  Vil du lære nyttige tips i planlegging og gjennomføring av kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr? Hvilke lover og regler må følges og hvordan søker man om godkjenning?
  Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  11.
  juni
  2024
 • Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1
  Vil du lære hvordan man gjennomfører legemiddelstudier eller andre kliniske intervensjonsstudier?
  Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 1
  2.
  oktober
  2024