Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Norsk hjerneslagregister Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest
St. Olavs hospital 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Miljøbygget

Professor Brochs gate 2

7030 Trondheim