Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.

Norsk hjerneslagregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister
Kart

Nyheter

    Sist oppdatert 05.01.2024