Behandling

Endokarditt, forebygging

Bakteriell endokarditt er en infeksjon med bakterier i den indre hjertehinnen (endokard). Dette er en sjelden sykdom, men ved noen hjertesykdommer er risikoen for bakteriell endokarditt større.

Endokarditt oppstår når bakterier kommer inn i blodbanen (bakteriemi) og får feste i den indre hjertehinnen. Bakteriemi kan oppstå ved infeksjoner i hud, munnhule, luftveier, urinveier eller andre organer, og kan være en komplikasjon til visse medisinske undersøkelser og behandlinger. Ved noen inngrep og operasjoner anbefaler vi medisiner som virker mot bakterier før prosedyren. Slik endokardittprofylakse eller antibiotikaprofylakse kan redusere risikoen for bakteriell endokarditt.

Før

Hvem skal ha endokardittprofylakse?

 • Klaffeprotese (uansett mekanisk eller biologisk).
 • Tidligere gjennomgått endokarditt.
 • Kompliserte medfødte hjertefeil med cyanose før korrigering og maks 6 måneder etter korrigering.
 • Korrigerte medfødte hjertefeil med restdefekt.
 • Kirurgisk konstruerte shunter.
 • Hjertetransplanterte med klaffefeil.

Behandlinger hvor endokardittprofylakse blir gitt:

 • Omfattende tannbehandling som tanntrekking, fjerning av tannstein, manipulering av rotkanaler, tannrøtter og ved perforasjon av munnslimhinnen («blodige prosedyrer»).
 • Kirurgi i munnhule og luftveier.
 • Kirurgi på infisert vev.

Endokardittprofylakse blir som regel ikke gitt ved:

 • Vanlig tannlegesjekk, boring, plombering, eller tannfelling
 • Drenasje av mellomøret, snelleinnleggelse.
 • Sårskader eller inngrep som medfører hudskade, slik som hull i ørene. Det er likevel viktig å desinfisere huden grundig.
 • Undersøkelser og kirurgiske inngrep i tarm, underliv eller urinveier, som for eksempel gastroskopi, koloskopi, gynekologisk undersøkelse, keisersnitt eller cystoskopi.
Du kan selv redusere risikoen for bakteriell endokarditt. God tann- og munnpleie med tannpuss, tanntråd, fluorbehandling og regelmessige tannlegebesøk er spesielt viktig. Generelt er det viktig å unngå hudinfeksjoner. Sår bør bli renset og desinfiseret. Piercing og tatoveringer fraråder vi på det sterkeste hos pasienter som tilhører risikogruppene. Det kan ikke alltid garanteres at utstyret som brukes er helt rent. I tillegg vil piercing også i ettertid kunne være et fokus for infeksjoner med spredning til blodbanen.

Under

Det er behandlende lege eller tannlege som vurderer om det er aktuelt med forebyggende behandling for endokarditt før en undersøkelse og/eller behandling.

Anbefalt endokardittprofylakse:

 • Endokardittprofylakse blir vanligvis gitt som antibiotikatabletter en time før behandlingen eller undersøkelsen. Valg av medikament og dosering er det legen som bestemmer. Vi benytter intravenøs behandling når tabletter av forskjellige årsaker ikke kan brukes. Den blir gitt 30 minutter før oppstart behandling/undersøkelse. 
 • Hvis du bruker antibiotika på grunn av annen infeksjonssykdom, må legen spesielt vurdere om du skal ha endokardittprofylakse før behandling/undersøkelse.

Etter

Bakteriell endokarditt skal mistenkes ved vedvarende feber uten annen forklaring. Det er spesielt viktig å tenke på bakteriell endokarditt for pasienter i risikogruppene, særlig etter omtalte prosedyrer.  

Symptomer på endokarditt kan blant annet være:
 • Langvarig feber
 • Nattesvette
 • Redusert allmenntilstand
 • Uforklart vekttap
 • Muskel- og skjelettsmerter
 • Slapphet
 • Manglende matlyst og kvalme
 • Frysninger
 • Tungpust og hoste
Tilhører du en risikogruppe og har noen av disse symptomene etter en behandlingen/undersøkelsen, bør du kontakte lege raskt. Ved mistanke om bakteriell endokarditt er det påkrevet å gjøre en grundig utredning med bakteriologiske prøver. Du skal ikke bli satt på antibiotika på grunn av mistanke, kun ved sikre holdepunkter for at du har en bakteriell infeksjon i kroppen. 

Kontakt