Behandling

Febril nøytropeni - hjemmeoppfølging

Pasienter som er lagt inn på grunn av febril nøytropeni, men som har lav risiko for at sykdommen utvikler seg til en mer alvorlig grad, kan bli skrevet ut fra sykehuset etter et par dager. Hvis du takker ja til dette, blir du fulgt opp hjemme hos deg selv i 7-10 dager. I denne perioden skal du gjennomføre en del målinger og registreringer i HelsaMi i tillegg til videosamtaler og fysiske konsultasjoner på poliklinikken.
Avstandsoppfølging gir deg muligheten til å tilbringe mer tid hjemme, men de hyppige målingene og registreringene krever en del av deg og dine pårørende. Du skal ikke oppleve hjemmeoppfølging som ukomfortabelt eller utrygt. Hvis du får plager eller symptomer underveis i behandlingen, blir du fulgt opp på lik linje med pasienter som er innlagt. Du kan når som helst ta kontakt med Kreftklinikken dersom du har behov for det. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Før

Før du reiser hjem fra sykehuset blir du tildelt ett av to forhåndsdefinerte oppfølgingsforløp . Det ene er ordinær oppfølging og det andre er tett oppfølging. Du får også en plan for kontroller på poliklinikken og videosamtaler som du skal ha de neste dagene. 
 
Ukeplan som viser når du skal ha oppfølging fra sykehuset.
Du får grundig opplæring i hvordan du skal gjennomføre målinger og registreringer. Den første registreringen gjør du sammen med helsepersonell på Kreftklinikken. Når du reiser hjem fra sykehuset får du med deg en resept på antibiotika, samt utstyr som du skal bruke til å måle temperatur, blodtrykk, puls, oksygenmetning og respirasjonsfrekvens.

Under

Du skal møte på poliklinikken for kontroll dagen etter utskrivelse. Under ser du en figur som illustrerer de dagene du har oppfølging. Noen dager er det fysisk oppmøte på poliklinikken, andre dager er det videokonsultasjon.

 

Dagsplan hvor det vises tidspunkter og hvilke oppgaver som skal gjøre når.

 

 

 

Slik vil det se ut i HelsaMi

Tredelt bilde med informasjon på.
 

I tillegg til videosamtaler og polikliniske konsultasjoner, innebærer oppfølging i hjemmet at du registrerer fysiske målinger og symptomer i HelsaMi. Resultatene fra registreringene dine blir overført automatisk til journalen din.

 

To ganger om dagen, kl. 08.00 og 18.00, får du varsel i HelsaMi om at du har to oppgaver som du skal utføre (på mobiltelefon, nettbrett eller pc).

Du skal måle blodtrykk, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens og oksygenmetning.

Målingene gjennomfører du ved hjelp av utstyret du har fått med deg hjem. Det er viktig at du sitter rolig i fem minutter før du gjennomfører målingene. Vi anbefaler ta du utfører alle målingene og notere ned resultatene på en lapp, før du går inn i HelsaMi og fører de inn der.

Blodtrykk og puls

Mål blodtrykk og puls med blodtrykksapparatet du har fått utdelt.


Temperatur

Mål temperatur i endetarmen med termometeret du har fått utdelt.


Respirasjonsfrekvens

En pårørende legger hånden på brystet ditt og teller hvor mange ganger du puster inn i løpet av ett minutt.


Oksygenmetning

Mål oksygenmetning på fingeren med pulsoksymeteret du har fått utdelt. Det er viktig at du ikke har neglelakk på fingeren og at apparatet får stå på i 30-60 sekunder før du leser av.

Videoene under viser hvordan du kan gjennomføre målinger.

Trykk på bildene for å se videoene
Klikk på videobildet for å se video


Klikk på videobildet for å se video


Klikk på videobildet for å se video


Verdiene på målingene fyller du inn i Målinger i HelsaMi. Du avslutter ved å trykke Arkiver(hvis du har iPhone),Diskettsymbolet(om du har Android) eller Send(om du er på PC). Dette finner duøverst til høyre på skjermen din.

Skjermdump av HelsaMi med måletall på vitale parameter


 • Alt ok: Dersom alt er i orden, vil du ikke få noen varsel.
 • Verdi utenfor normalen: Hvis noen av måleresultatene overstiger en gitt verdi, vil svaret markeres i rødt, og du får du opp et varsel om å ringe til Kreftklinikken. Verdiene er tilpasset deg. Det vil si at hver enkelt pasient har sine egne normalverdier.

Skjermdump hvos det står at du skal ringe kreftklinikken for videre oppføllging.


Dersom du ønsker å fylle ut en ekstra registrering av målinger, går du til menypunktet «Målinger» i menyen i HelsaMi og velger skjemaet «Helsetilstand».

Det er viktig å følge med på om du får nye symptomer etter at du blir utskrevet, eller om symptomer du allerede har, blir verre. Derfor ønsker vi at du fyller ut et symptomskjema to ganger daglig.

I dette skjemaet svarer du «ja» eller «nei» på om du har ulike symptomer. Hvis du svarer «ja», blir du bedt om å angi hvor alvorlig du opplever symptomet på en skala fra 1-10.

Avslutt registreringen ved å trykke «send inn» nederst på siden. Etter innsending får du en tilbakemelding hvis du skal ringe Kreftklinikken.


 

Ved forverring

Hvis noen av svarene og måleresultatene du registrerer i HelsaMi overstiger en gitt verdi, får du opp et varsel om å ringe til Kreftklinikken. Det er viktig at du følger den oppfordringen, så vi kan gi deg råd om hva du skal gjøre videre. Telefonnumrene du skal bruke finner du i HelsaMi og nederst på denne siden.
 
Dersom du føler deg dårligere utenom de faste tidspunktene for registrering (08.00 og 18.00), kan du:
 • Fylle ut ett nytt spørreskjema og registrere en ny måling - Gjør gjerne dette før du eventuelt ringer Kreftklinikken. Veiledning på dette finner du lengre opp på denne siden.
 • Ringe Kreftklinikken (se kontaktinfo lenger ned).
 • Ringe 113 dersom du har akutt behov for hjelp.

 

Etter

Etter at du er ferdig behandlet for febril nøytropeni får du et nytt varsel om å fylle ut et spørreskjema. Dette er spørsmål som gir oss en tilbakemelding på om du har følt deg trygg og godt nok ivaretatt under oppfølgingen etter utreise fra sykehuset. 

Kontakt

Gastrosenteret Kreftklinikken - Poliklinikk og dagsenter

Kontakt Kreftklinikken - Poliklinikk og dagsenter

Oppmøtested

Gastrosenteret etasje M1. Gå inn hovedinngangen til Gastrosenteret og ta til høyre etter resepsjonen. Poliklinikken ligger til venstre for heisene.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Transport

See the map of the Gastro center. You can zoom in, move within the different floors and search for room or department. 

Map Gastro center

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number