Diagnose

Fedme hos voksne

Alvorlig fedme er forbundet med økt risiko for andre helseproblemer som redusert livskvalitet, tilleggssykdommer og tidlig død. Eksempler på tilleggsykdommer er diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerte-/karsykdommer, pustestopp under søvn (søvnapné), slitasjeforandringer i vektbærende ledd og nedsatt fruktbarhet hos kvinner. Vekttap vil bedre disse helseproblemene eller fjerne dem helt.

Den viktigste behandlingen av alvorlig fedme er atferdsbehandling med fokus på endring av livsstil. Pasienter som ikke har hatt effekt av annen behandling kan etter grundig utredning være aktuell for fedmeoperasjon. Operasjon er en effektiv behandling ved alvorlig fedme. Det er viktig å være klar over at operasjon sjelden er tilstrekkelig alene for å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er endringer i kosthold og fysisk aktivitet. 

Henvisning og vurdering

For å vurdere om din fedme er så helseskadelig at vi må behandle den ved sykehuset, må du og fastlegen sammen se på BMI, midjemål og andre risikofaktorer.

Henvisning fra fastlege blir vurdert etter nasjonale retningslinjer. De nasjonale kriteriene for vurdering i spesialisthelsetjenesten er BMI 40 eller mer, eller BMI 35-39 med fedmerelatert tilleggssykdom. Eksempler på slike tilleggssykdommer kan være nattlig pustestans (søvnapné), høyt blodtrykk og diabetes type 2.

Henvisningen blir vurdert av leger ved fedmepoliklinikken. Dersom du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du brev om dette og blir kalt inn til utredning.

Kirurgisk behandling kan vurderes hvis man ikke kommer til mål med konservative tiltak, og følgende kriterier er oppfylt:    

BMI ≥ 40    

eller    

BMI 35 - 39 med fedmerelaterte sykdommer:    

 • Diabetes type 2
 • Hjerte-/karsykdom
 • Hypertensjon
 • PCOS
 • Søvnapné
 • Atrose i vektbærende ledd

Informasjon om BMI (KMI) på helsenorge.no  

I henhold til nasjonale retningslinjer tilbys kirurgi til pasienter over 18 år.   

Eksklusjonskriterier for kirurgi er alvorlige spiseforstyrrelser (anoreksi/bulimi), alkohol- og stoffmisbruk (skal ha vært rusfri i minst to år før kirurgi) og alvorlig psykisk sykdom.    

     

Følgende opplysninger bør inkluderes i henvisningen    

 • Høyde, vekt og BMI (obligatorisk)
 • Tidligere sykdommer, andre kroniske sykdommer, også psykiske, inkludert spiseforstyrrelser
 • Medikamentanamnese
 • Oppstart og utvikling av overvektsproblemene: Tidligere forsøk på vektreduksjon. Hvordan påvirker fedmen pasientens funksjonsstatus, sosiale situasjon og psykiske helse? Kartlegging av eventuelle komplikasjoner til fedmen.
 • Naturlige funksjoner: Søvnmønster, samt symptomer på søvnapné (snorking, pustestopp). Vekt under og etter graviditet.
 • Stimulantia: Røyk, snus, alkohol og andre rusmidler.
 • Pasientens forventninger og motivasjon: Hva ønsker pasienten å oppnå? I hvilken grad er pasienten motivert for behandling og oppfølging?

Utredning

Alle pasienter bli invitert til å delta på et digitalt informasjonskurs før selve utredningen på Fedmepoliklinikken. Her får du undervisning om fedme, informasjon om utredningen du skal i gjennom og ulike behandlingstilbud.

Utredningen blir hovedsakelig gjort av sykepleier og lege. Noen vil også møte klinisk ernæringsfysiolog. I utredningen kartlegger vi sykehistorien din, vekthistorie og vektrelaterte følgesykdommer med tanke på mulige årsaker og komplikasjoner til overvekten. Vi kartlegger også dine levevaner, hva du spiser, din fysiske aktivitet, psykiske helse og gir deg råd om dette. Legen gjør en klinisk undersøkelse, i tillegg tar vi blodprøver som legen vurderer.

Vi bruker god tid på å gi deg grundig informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmetodene som finnes. Denne informasjonen kan du få enten i individuelle konsultasjoner eller i gruppemøter. Deretter legger vi opp ditt videre løp sammen med deg, der vi finner den behandlingsmetoden som passer best for deg. Noen pasienter får oppfølging ved fedmepoliklinikken over en avgrenset periode, noen blir henvist videre til dag- eller døgnrehabilitering og noen pasienter går videre til utredning for fedmekirurgi.

Pasienter med psykiske plager som kan ha betydning for behandlingen blir henvist til psykolog eller psykiater internt, eller eksternt til DPS.

Behandling

Målet med behandling av alvorlig fedme er å få den beste vekten du klarer å vedlikeholde over tid, og som gir god helse. For noen er det viktigste å stoppe en vektoppgang. For andre pasienter er det behov for vekttap, men det varierer fra person til person hvor mye vekt de bør redusere. For de fleste er det tilstrekkelig med 5-10 prosent vekttap dersom de klarer å vedlikeholde dette vekttapet over lang tid.

Den viktigste behandlingen ved alvorlig fedme er å endre levevaner. Først må du identifisere årsakene til vektoppgangen din, og hvis det er mulig bør du gjøre noe med dette. Deretter bør du kartlegge hva og hvorfor du spiser. Du bør tenke gjennom om du ønsker å gjøre endringer av levevaner og hva som eventuelt gjør det vanskelig. Når du skal gjøre endringer, er det viktig å ha en god plan og å sette av nok tid. Vi anbefaler å gjøre varige endringer, derfor bør det være levevaner som du kan tenke deg å leve med over lang tid. 

For å sikre et varig vekttap er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet, og det er aldri for sent å begynne. Du bør kartlegge hvor mye fysisk aktivitet du har per uke og identifisere hva som evlentuelt hindrer deg i å være aktiv. Vi anbefaler minimum 150 minutter med fysisk aktivitet per uke med moderat intensitet. Det betyr at du skal bli lett andpusten. Ved høy intensitet kan man halvere tiden.

Det kan bli aktuelt å bruke medikamenter for å oppnå vektreduksjon. Medikamentbehandlingen virker på appetittregulering eller opptak av fett fra tarm og er et tillegg til behandling som fremmer sunt kosthold, fysisk aktivitet og psykososial støtte.

Per i dag er det tre godkjente medikamenter for fedmebehandling i Norge; Naltrexone/ Bupropion (Mysimba), Liraglutid (Saxenda) og Orlistat (Xenical). De er ikke på blå resept, men vi kan søke om individuell refusjon fra HELFO. Valg av medikament må vi individualisere med hensyn til ønsket virkningsmekanisme, interaksjoner med andre legemidler og kontraindikasjoner.

Effekten av medikamentell behandling av fedme viser stor variasjon. God effekt av behandlingen blir definert som minst fem prosent vektreduksjon etter ca. tre måneders bruk med terapeutisk dose. Du bør minimum ha årlige kontroller for å evaluere effekt med vektmåling, blodprøver med tanke på metabolsk status, avdekke barrierer for gode kostholdsvaner/ fysisk aktivitet samt å planlegge videre behandling, eventuelt tilleggstiltak for fedmesykdommen.

Dersom medikamentet ikke har god nok effekt, bør vi stoppe behandlingen og prøve andre tiltak. Medikamentell behandling av fedme er ment som langvarig behandling som ved andre kroniske sykdommer.

Det er ikke mulig å bruke medikamentell behandling av fedme dersom du er gravid, planlegger å bli gravid innen kort tid eller ammer.

Etter å ha vært gjennom all utredning ved poliklinikken kan du bli henvist videre til behandling ved et rehabiliteringssenter. Dette kan være døgn- eller dagbehandling. Fokuset ved alle disse sentrene er hjelp til livsstilsendring. Vi anbefaler at du går inn på hjemmesiden til de ulike aktørene for å lese mer om deres tilbud:


Fedmeoperasjon kan være en god behandling for alvorlig fedme dersom annen behandling ikke er tilstrekkelig. Behandlingen kan gi et varig vekttap, men effekten av behandlingen kan variere fra person til person. For å ha best effekt av en fedmeoperasjon er det nødvendig å gjøre varige endringer når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. 

Det finnes i hovedsak to typer fedmeoperasjoner, gastrisk bypass og gastrisk sleeve, som begge har sine fordeler og ulemper som legen kan informere deg om. Begge metodene gjør det enklere å gå ned i vekt fordi du blir fortere mett og mindre sulten etter operasjonen. 

Fedmeoperasjon frarådes for:
 • personer med alvorlig psykisk sykdom eller aktivt rusmisbruk. 
 • personer som enten ikke forstår, ikke ønsker eller ikke er i stand til å følge opp de retningslinjer som gjelder etter operasjon.Oppfølging

Etter at anbefalt behandling er gjennomført, får du tett oppfølging både på sykehuset og hos fastlegen din. Behandlingen du har vært igjennom er førende for hvilken type oppfølging du skal ha, og hvor ofte.

Kontakt

Forsyningssenteret Fedmepoliklinikken

Kontakt Fedmepoliklinikken

Oppmøtested

4. etasje i Forsyningssenteret, Øya, Trondheim

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon