Pasientkurs

CFS/ME. Kurs for pårørende til voksne med CFS/ME

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for pårørende til voksne med CFS/ME.

Tid og sted

Når

Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kursdato og sted publiseres så snart det er bestemt.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Øya
Kurset arrangeres på St. Olavs hospital, Øya. Kursrom varierer fra kurs til kurs og publiseres så snart datoene er klare.

Praktisk informasjon

Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30). Pårørendekurset er gratis.

Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Det vil være maksimalt 20 deltakere tilstede pr. kurs på  pårørendekursene.

Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursmateriell til kurs desember 2023

LEGE - Hva vet vi om CFS_ME pårørende.pdf

PSYKOLOG - Å være pårørende, juni 22.pdf

FYSIOTERAPEUT - Fysisk aktivitet ved CFS-ME pårørendedag.pdf

Veien videre».pdf

Innhold

Aktuelle tema:

  • Hva vet vi om CFS/ME, ved lege
  • Aktivitet og hvile, ved fysioterapeut
  • Erfaringer som pårørende, ved brukerrepresentant
  • Å være pårørende. Rolleutfordring og mestring, ved psykolog
  • Rettigheter og støtteordninger, ved sosionom/NAV-representant
  • Veien videre, ved CFS/ME-teamet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre pårørende i lignende situasjon.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Vår kursoversikt

 

Nyttige nettadresser

Les mer om CFS/ME på www.helsenorge.no

Norges ME-forening

Pårørendesenteret

Kontakt

    Lærings- og mestringssenteret, Rehabiliteringsklinikken

    72571303

Relevante behandlinger