Pasientkurs

Hjertekurs

Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling) eller har gjennomgått åpen hjertekirurgi (by-pass eller hjerteklaffeoperasjon).

Tid og sted

Når

Hver mandag kl. 08.45 - 15.15.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Akutten og Hjerte-lunge-senteret
1. etasje ved kantinen (AHM12).

 

bilde av to hender som holder et rødt hjerte.

 

 

Program for dagen

 

08.45: Velkommen

 
08.50: Lege
 • Hjertesykdom: årsaker, symptomer og behandling
 • Medisiner: virkninger og bivirkninger
 • Livsstil
 • Spørsmål og diskusjon
 
10.15: Pause
 
10.30 Fysioterapeut
 • Informasjon om fysisk aktivitet
 
11.30 Lunsj
 
12.00 Klinisk ernæringsfysiolog
 • Hjertevennlig kosthold
 
13.45 Pause
 
14.00 Sykepleier
 
For deg som har hatt hjerteinfarkt, angina pectoris og blokket/stentet
kransåre:
 • Følelsesmessige reaksjoner etter hjertesykdom
 • Hjertesykdom og samliv
 • Røyking
 • Rehabilitering
 
For deg som har gjennomgått åpen hjertekirurgi:
 • Fysiske og psykiske forhold etter hjertekirurgi
 
15.15 Vel hjem

 

Påmelding

Sykepleier eller lege melder deg på kurset før du blir utskrevet fra sykehuset. Om du ikke har fått tilbud om Hjertekurs, kan du ringe Hjertemedisinsk poliklinikk på telefon 72 82 71 45 (hverdager) og melde deg på selv.

 

Kostnader

Du må betale egenandel for kurset etter gjeldende satser. Du vil få tilsendt giro. Én pårørende deltar gratis. 
 
Om du har meldt deg på kurset og blir forhindret fra å møte, må du gi oss beskjed snarest, og
senest 24 timer før kursdagen, for å unngå å bli ilagt gebyr for manglende oppmøte.
 
Blir du forhindret fra å møte, ring og gi beskjed til Hjertemedisinsk poliklinikk, telefon 72 82 71 45

 

Hvem er kurset beregnet for?

Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si om du har hatt hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling).
 
Det gjelder også deg som har gjennomgått åpen hjertekirurgi som bypass-operasjon og klaffeoperasjon.
 
Vi inviterer deg og én av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 

Hvem er vi?

Tilbudet er tverrfaglig og på kurset møter du lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleiere.

 

Målsetningen for kurset

Mange opplever hjertesykdom som skremmende og føler usikkerhet om hva hjertet tåler etter en hendelse.
 
Målet for hjertekurset er at du og dine pårørende får best mulig grunnlag for å mestre din hverdag med hjertesykdom.
 
Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge videre utvikling av kransåresykdom. Å sørge for og være røykfri, drive regelmessig fysisk aktivitet og ha et hjertevennlig kosthold er viktige tiltak. Vi ønsker å gi deg innsikt som kan bidra til motivasjon for livsstilsendringer og for å se muligheter framover.
 
Her kan du stille spørsmål til helsepersonell og utveksle erfaringer med andre som er i tilsvarende situasjon.

 

Dette må du ha med deg på kursdagen

Vi serverer kaffe og te. Ta med deg matpakke eller du kan benytte sykehusets kantine.
 
Ta gjerne med medisinliste for læring om dine medikamenter.

 

Pasienter som ikke tilhører St. Olav, kan de få tilbud om hjertekurs?

Dersom du ikke tilhører St. Olavs hospital kan du kontakte ditt nærmeste sykehus som har tilbud om Hjerteskole/hjertetrim:
 
 • Sykehuset Levanger: 74 09 82 32
 • Sykehuset Namsos: 74 21 59 66
 • Volda sjukehus: 70 05 85 56
 • Ålesund sjukehus: 70 10 51 60
 • Molde sjukehus: 71 12 22 14
 • Kristiansund sykehus: 71 12 23 00
 

 

Relevante behandlinger