Behandling

Kateterbasert lukking av hull mellom forkamrene i hjertet (PFO)

I fosterlivet har vi en naturlig åpning i skilleveggen mellom hjertets to forkamre som kalles foramen ovale. Denne lukker seg hos de fleste etter fødselen, men hos omtrent 25 prosent av befolkningen forblir den åpen. Hullet mellom hjertets forkamre lukker vi med et lukkesystem.

Normalt vil ikke et slikt hull mellom forkamrene i hjertet (PFO) skape noen problemer i løpet av livet. Hos enkelte kan en blodpropp gå gjennom dette hullet og over i den venstre hjertehalvdelen. Dersom du er uheldig kan en slik blodpropp følge blodbanen til hjernen og gi et hjerneslag. Hos yngre mennesker (<60 år) som har hatt et hjerneslag, og der vi ikke kan påvise andre risikofaktorer som kan være årsaken, er det holdepunkter for at vi kan redusere risikoen for nye hjerneslag ved å lukke dette hullet.

Illustrasjon av to menneskehjerter.

Før

Dagen før selve behandlingen skal du møte opp på sykehuset for samtale med lege og sykepleier. Du får informasjon om behandlingen og vi gjør følgende undersøkelser: 
 • Blodtrykk og puls 
 • Høyde og vekt 
 • Blodprøver 
 • EKG 
 • Tilsyn fra anestesilege dersom du skal ha narkose 

Ta med dine daglige medisiner for dag 1, dag 2 og dag 3. Ta også med medisinliste med medisinens navn og dosering. 

Blodfortynnende medisiner Albyl-E, Acetyratio og Meganyl-E, Brilique, Plavix og Clopidogrel skal du ta som vanlig. Blodfortynnende medisiner Marevan, Pradaxa, Eliquis, Lixiana og Xarelto skal du ikke ta på forundersøkelsesdagen. 

Andre medisiner kan du ta som vanlig. 

På behandlingsdagen møter du opp på sykehuset til avtalt tid. 

Du skal faste fra midnatt. Det vil si at du ikke skal spise eller drikke. Du skal heller ikke røyke eller bruke snus, tygge tyggegummi eller spise sukkertøy. Du kan drikke litt vann/saft inntil to timer før behandlingen. 

Du skal være nydusjet, uten sminke, neglelakk eller hudkrem. Det blir lagt inn venekanyle i blodåre på armen der du får væske og medisiner.


Under

Under inngrepet fører kardiologen et kateter (et mykt plastrør) via en vene i lysken din, gjennom blodbanen opp til høyre forkammer i hjertet. Ved hjelp av røntgengjennomlysning og ultralydveiledning lokaliserer vi hullet. Kateteret blir så ført gjennom hullet til venstre forkammer. Der setter vi inn et lukkesystem som lukker hullet.

Illustrasjon av hjertetes to forkamre hvor hullet er tettet.


For å lokalisere hullet bruker vi, som nevnt, blant annet ultralyd. Dette gjør vi gjennom spiserøret eller via blodbanen med innstikk i lysken. Legen vil i hvert enkelt tilfelle velge den metoden som er best egnet. Dersom ultralyd blir gjort via spiserøret, vil prosedyren foregå i lett narkose. Dersom ultralyd blir gjort via blodbanen med innstikk i lysken, vil du være våken.

Innstikkstedet/ene i lysken vil bli lukket med sting og/eller kompresjonsbandasje.
Inngrepet blir gjort i narkose eller lokalbedøvelse i lysken. Lokalbedøvelsen kan være litt ubehagelig, men selve inngrepet vil du ikke merke så mye til. Om du skulle oppleve smerte kan du få smertestillende medikamenter, både under og etter prosedyren.

Selve inngrepet tar cirka 1 time.

Klikk her dersom du er interessert å se et videoklipp hvordan behandlingen foregår.

Etter

Etter inngrepet blir du kjørt i seng til overvåkning eller direkte til sengepost, avhengig av om du har hatt narkose eller ikke. Dersom du har hatt narkose vil du være på overvåkningen til du våkner (cikra en time), deretter blir du overflyttet til en sengeenhet. Du kan spise og drikke etter et par timer.

Du må holde sengen de neste timene (ca. fire timer). Hvis du må tisse får du en urinflaske eller et bekken.

Du får antibiotika, i alt to doser intravenøst, for å forebygge infeksjon.

Du kan reise hjem eller på pasienthotellet samme dag dersom resultatet er tilfredsstillende. Du skal tilbake dagen etter for samtale med lege og ultralyd av hjertet.

Du blir innkalt til poliklinisk kontroll på ditt lokalsykehus etter ca. tre måneder. Har du registrert deg i helsenorge.no vil du få SMS-varsel om poliklinisk time. I tillegg vil du motta brev i posten med informasjon om tid og oppmøtested.
Etter behandlingen har du behov for «blodfortynnende» medisiner. Legen vil ved utskrivelse informere deg om hvilke medisiner du skal bruke.


Vanlige og ufarlige plager etter inngrepet:

 • Du kan oppleve sårhet i halsen dersom du har hatt narkose under inngrepet og det er tatt ultralyd via spiserøret ditt. Dette vil vanligvis gå over i løpet av få dager.
 • Det kan oppstå ømhet og misfarging i lysken etter inngrepet.


Komplikasjoner er sjelden, men det som kan oppstå er:

 • Det kan oppstå blødning/hematom fra innstikkstedet i lysken.
 • Hjertearytmier kan forekomme, vanligvis milde og forbigående
 • All behandling med kateter i blodbanen kan potensielt føre til komplikasjoner, men dette er svært sjeldent og blir nøye forebygget
 • En svært sjelden komplikasjon er at lukke-systemet som skal dekke hullet løsner og føres med blodstrømmen. Denne må da hentes ut igjen med kateterteknikk eller kirurgi.


Etter hjemkomst

Det er viktig å holde innstikkstedet tørt og rent, bruk plaster over i de tre til fire første dagene. Du skal unngå hard fysisk aktivitet de syv første dagene. Unngå tunge løft. Ellers kan du være i normal fysisk aktivitet. Å gå turer er greit. Det er viktig at du holder deg i bevegelse for å forebygge blodpropp. Sykemelding er vanligvis ikke nødvendig.

Ved tannlegebesøk, hull i ørene, piercing, sårskader eller små kirurgiske inngrep i løpet av de seks første månedene etter behandlingen, skal du ha antibiotikabehandling i forbindelse med behandlingen. Dette anbefaler vi for å hindre at bakterier skal komme inn i blodbanen og slå seg ned på lukkesystemet som dekker hullet mellom forkamrene.Utskriftsvennlig pasientinformasjon PFO

Denne PDFen inneholder den samme informasjonen som du kan lese på nettsiden. Innholdet er tilpasset for utskrift.
Les og skriv ut innholdet her.
Hjertets anatomi

Vær oppmerksom

Dersom du får brystsmerter, høy feber, hjertebank, nummenhet, nedsatt kraft i armer eller bein, blødning, hevelse eller økende smerter over innstikkstedet, må du umiddelbart ta kontakt med lege.

Kontakt