Behandling, Perikardtapping

Tapping av væske i hjerteposen

Hjertet er omgitt av en tynn hinne som blir kalt hjerteposen (perikard). Ved enkelte tilstander (f.eks betennelser, hjerteinfarkt eller skader på hjerteposen) kan væskemengden i hjerteposen øke. Økt væskemengde i hjerteposen kan føre til at hjertet får for liten plass. Det kan være behov for å tappe væsken, enten for å kartlegge årsaken til økt væskedannelse eller for å lindre symptomer.

Før

Dersom du står på blodtynnende medisin vurderer lege om du skal stoppe med disse midlertidig.

Det blir lagt inn venekanyle i en blodåre i armen der du får væske og medisiner.

Du blir kjørt til behandlingen i seng, iført sykehusklær.

Under

En lege og en sykepleier vil være til stede ved tapping av væske fra hjerteposen.

Legen gjør en ultralydundersøkelse for å se hvor mye væske det er og hvor det er best tilgang til væsken. Deretter blir innstikkstedet på huden din merket og vasket. Legen gir deg lokalbedøvelse der det er planlagt å stikke.

En nål blir ført inn i hjerteposen og en tynn plastslange blir lagt inn. En sprøyte eller en pose blir koblet til slangen slik at væsken kan tømmes ut.  Noen ganger blir slangen liggende noen timer eller dager.

Når lokalbedøvelsen er gitt er det vanligvis ikke vondt. Det er likevel viktig at du gir beskjed til sykepleier om du har smerter, ubehag eller føler deg uvel. Du får smertestillende og beroligende ved behov.

Varigheten av prosedyren kan variere avhengig av hvor vanskelig det er, og hvor mye væske som skal tappes ut.

Etter

Etter undersøkelsen blir du kjørt tilbake til avdelingen hvor du blir observert. Sykepleier måler blodtrykk og overvåker hjerterytmen din jevnlig.

Du skal ligge i sengen i tre timer etter gjennomført prosedyre. Du kan drikke med det samme, og spise etter en time.

Du får smertestillende ved behov.

Noen ganger blir det tatt prøver av væsken for å finne årsak til økt mengde væske i hjerteposen. Svaret blir sendt til avdelingen (hvis du er innlagt) eller til fastlegen din etter to til tre dager.

Kontakt