Digitalt kurs om Autismespekterforstyrrelser (ASD) for foresatte i BUP, St. Olavs hospital

Gul sommerfugl

​Innhold i kurset:

​1. ​H​va er autis​me​spekterforstyrrelser og Asperger syndrom? Foredrag v/Alexander Mogstad, psykologspesialist (varighet 70 min)

2. Pedagogisk t​ilrettelegging i skolen for elever med autisme​. Foredrag v/Cecilie Andersen, spesialpedagog ved BUP Levanger (varighet 55 min)

3. Filmer og intervju:

4. Rettigheter:

5. Linker til aktuelle foreninger:


Sist oppdatert 29.09.2023