Spinnville følelser for barn og voksne

Hva er det følelsene prøver å fortelle oss? Gjennom sju korte filmer får barn i alderen 6-12 år hjelp til å forstå egne og andres følelser.

Tegning som viser voksen og barn i møte med følelser

Det er avdeling for barn og unges psykiske helse (abup) ved Sørlandet sykehus som står bak ressurssiden Spinnville følelser.

Nettstedet inneholder sju filmer om følelsene avsky, frykt, glede, sinne, sjalusi, skam og trist og et digitalt kurs for barn. Den inneholder også veiledninger for lærere til å møte følelser på en klok måte.

Filmene og det digitale kurset kan også være nyttig for foreldre og barn som har lyst til å lære mer om følelser.

Besøk nettsiden spinnville følelser


Sist oppdatert 18.09.2023