Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon?

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 og Kirkens SOS: 22 40 00 40 holder døgnåpent.

Hvis det står om liv og helse ring 113

Norsk Psykologforening har laget en liste over hjelpetelefoner og nettsider du kan ty til hvis du trenger råd og veiledning når livet blir for vanskelig, Norsk Psykologforening (psykologforeningen.no)

Likeperson (varres.no): I brukerorganisasjonene ADHD Norge, Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen er det mulig å snakke med en likeperson.
 

For nærmere opplysninger om hvordan komme i kontakt med BUP, klikk HER.

 

Sist oppdatert 10.03.2023