Informasjon og aktuelle lenker

Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME

Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME (Helsenorge.no)

Nasjonal veileder CFS/ME (Helsedirektoratet)

Barn og unge med CFS/ME. Informasjon og råd fra ME-foreningen. Informasjon og råd til skole og pårørende fra ME-foreningen.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023