Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser (Helsebiblioteket.no)

Personlighetsforstyrrelser (Mental Helse Ungdom)

Hva er personlighetsforstyrrelse? (Oslo universitetssykehus)

Personlighetsforstyrrelser og pårørende (psykologisk.no) En episode av podcasten «Pia og psyken» med informasjon om personlighetsforstyrrelser og råd til pårørende.

Pårørende (Helsenorge.no)

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre​​​

Sist oppdatert 11.07.2023