Nidaros DPS, Døgnenheter

Innleggelse ved en døgnenhet kan være et alternativ når de øvrige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige og de psykiske vanskene er så store at det er behov for tettere og mer intensiv oppfølging en periode. Ved Nidaros DPS har vi tre døgnenheter som tar imot både akutte og planlagte innleggelser.

De tre døgnenhetene har utredning og behandling i form av korte kriseinnleggelser, utredning- og rehabiliteringsopphold, samt intensiv traumebehandling. Totalt 39 senger. 

Alle enhetene har egne nettsider:

- Korttids- krise seksjonen (Seksjon 1)

- Rehabiliteringsseksjonen (Seksjon 2) 

Regional enhet for traumebehandling (REFT) (Seksjon 3). Plassene ved REFT er regionale, og tilbys til pasienter med alvorlige traumelidelser.

I samarbeid med pasienten blir det utformet en behandlingsplan med konkrete målsetninger for oppholdet. Behandlingen foregår som en kombinasjon av samtaler, miljøterapi og samarbeid med andre instanser. Det er fokus på fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Der det er aktuelt blir det etablert videre kontakt med spesialisthelsetjenesten og samarbeidsinstanser i pasientens hjemkommune. Ved behov tilbys vurdering, oppstart eller omlegging av medikamentell behandling. 

Vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnevernspedagoger. De fleste har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Hver pasient har en behandler som er lege eller psykolog og primærkontakter fra miljøpersonalet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St Olavs hospital HF Nidaros DPS, døgnenheter Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim