Tidlig risikovurdering for utvikling av cerebral parese hos syke nyfødte (GMA)

Cerebral parese (CP) kan oppstå som følge av for tidlig fødsel eller andre sykdommer i nyfødtperioden. CP blir vanligvis ikke diagnostisert før ved 1 til 2 års alder. Ved hjelp av videoopptak av spedbarnets spontane bevegelser 12-18 uker etter termin, kan en trenet ekspert identifisere bevegelsesmønstre som har sammenheng med senere diagnose av CP. Denne metoden heter General Movement Assessment.

Diagram, teknisk tegning
Illustrasjon: Hellevik studio AS

​​

Tidlig identifisering av CP er viktig for at vi kan starte tilrettelegging og behandling tidlig, og for å gi best mulig støtte og oppfølging til barnet og familien. 

 

Det gjøres et 3 minutter langt filmopptak av barnet mens barnet ligger på ryggen og beveger seg uten å blir forstyrret. Filmen utføres vanligvis ved 10 til 18 ukers alder etter termin dato og kan gjennomføres av foreldre i hjemmet eller av helsepersonell på sykehuset i forbindelse med en avtale på sykehuset. Dersom barnet filmes hjemme blir filmen sendt inn til helsepersonell ved St. Olavs hospital for analyse gjennom CheckWare, en programvare for sikker digital hjemmeoppfølging. 


Alle barn som følges av et tverrfaglig team for syke nyfødte ved St. Olavs hospital vurderes til om det bør gjøres en slik bevegelsesanalyse. I tillegg kan alle andre barn som har en risiko for å få CP henvises til en slik undersøkelse dersom undersøkende lege finner det nødvendig. Både behandlende lege på sykehuset kan henvise, men også helsestasjonslege, helsesykepleier og fastlege. Barn som følges opp i Helse-Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag kan også henvises til en slik bevegelsesanalyse av helsepersonell med spesialkompetanse ved St. Olavs hospital.

Rutinemessig blir filmopptaket av barnet og resultat av analysen registrert i et kvalitetsregister. Når filmen(e) er innsendt(e) vil foresatte få tilsendt et skjema der de kan ta stilling til om innsamlet informasjon kan brukes til fremtidige forskningsprosjekter innen temaet tidlig bevegelse og senere utvikling. Aktuelle forskningsprosjekt må da først godkjennes av Regional Etisk Komite (REK). 

​Her kan du se en film som beskriver metoden og forskningsarbeidet som gjøres ved NTNU og St. Olavs hospital på tidlig risikovurdering av CP.

Se filmen ​her.​

Sist oppdatert 05.07.2023