Behandling

MitraClip – kateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffen

Kateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffen (MitraClip®) er en nyere behandlingsmetode for mitralinsuffiens hvor medisinsk behandling ikke er tilstrekkelig og/eller tradisjonell hjertekirurgi ikke er aktuelt.

Mitralklaffen er en av hjertets fire klaffer. Klaffene sørger for at blodet renner riktig vei. Mitralklaffen sitter mellom venstre forkammer og venstre hovedkammer og består av to "seil". Mitralklaffen er åpen når venstre hovedkammer skal fylle seg med blod og skal være lukket når venstre hovedkammer (pumpekammeret) trekker seg sammen for å pumpe blodet ut gjennom hovedpulsåren (aorta) til kroppen. Ved lekkasje i mitralklaffen (mitralinsuffisiens) lukker ikke klaffen seg godt nok, og noe av blodet lekker tilbake til venstre forkammer. 

Hvis lekkasjen er stor nok kan du få plager eller symptomer som tungpustenhet ved anstrengelse og økt slitenhet (redusert anstrengelsesevne). MitraClip® er et tilbud til enkelte pasienter med symptomer på grunn av mitralinsuffisiens, og hvor tradisjonell hjertekirurgi ikke er aktuelt.  Behandlingen går ut på å minske lekkasjen ved å sette en eller flere metallklips på mitralklaffen.


Før

Du blir innlagt på sykehuset dagen før behandlingen. Du får samtale med lege og sykepleier, og vi tar blodprøver av deg. Vi tar et røntgenbilde av lungene dine, ultralyd av hjertet ditt, og en gangtest for å kartlegge hvor langt du klarer å gå på seks minutter. 

Du skal faste fra midnatt dagen før operasjonen. Det vil si at du ikke skal spise eller drikke. Du skal heller ikke røyke eller bruke snus, tygge tyggegummi eller spise sukkertøy. Du kan drikke litt (noen munnfuller) vann til medisiner.

Du vil ha behov for blodfortynnende behandling under og etter prosedyren. Dette får du nærmere beskjed om ved innleggelse. Du skal være nydusjet og barbert i begge lysker. Sykepleier legger inn en kanyle (tynt, mykt plastrør) i en blodåre på hånden/armen din i forkant av behandlingen, slik at du kan få medisiner direkte i blodet, for eksempel smertestillende, hvis det er behov for det.

På morgenen behandlingsdagen blir det lagt inn et urinkateter som du skal ha under behandlingen. Du skal ha på deg ren pasientskjorte, ren underbukse og rene sokker på behandlingsdagen. Smykker, klokke etc. må tas av.Under

Du blir kjørt til behandlingsstedet i seng. Du får full narkose og vil ikke merke noe til selve behandlingen. Behandlingen starter med at det blir dekket sterilt rundt deg. Lyskeområdet der legen skal stikke blir vasket. Deretter vil en anestesilege gi deg narkose. Legen fører et kateter via lysken og gjennom blodbanen opp til hjertet.
Du ligger på et behandlingsbord hvor de bruker røntgen og ultralydutstyr for å finne mitralklaffen din. Deretter setter vi en eller flere metallklips på mitralklaffen. Innstikkstedet i lysken blir lukket med et lite sting og vi legger på kompresjon for å forhindre blødning.

Etter

Når behandlingen er ferdig blir du vekket og kjørt til et overvåkningsrom. Der blir du observert av en sykepleier.
Vanligvis ligger kompresjon over innstikkstedet i lysken i to timer. Stinget i lysken blir fjernet dagen etter.

Du skal ligge i sengen i fem timer etter behandlingen. Du kan drikke og spise et par timer etter at du våkner fra narkosen.

Dersom du er i fin form kan vi flytte deg tilbake til sengepost samme kveld. 

Vanligvis vil du være klar for hjemreise eller overflytting til lokalsykehus 1-2 dager etter behandlingen.

Før hjemreise blir det gjort ultralydkontoll av hjertet. Du får elektronisk resept på medisiner du skal bruke etter behandlingen. Det er viktig at du tar medisiner som forskrevet av legen.

Du får informasjon om videre oppfølging/plan ved utskrivelse. Epikrise blir sendt til henvisende lege og fastlege.
Du blir kalt inn til kontroll ved sykehuset tre måneder etter hjemreise. 

Vær oppmerksom

Vanlige plager etter behandlingen er ømhet og misfarging ved innstikkstedet i lysken, samt stiv- og stølhet grunnet sengeleie.

Komplikasjoner er sjeldne men kan oppstå:

  • Blødning i hjerteposen
  • Blødning fra innstikkstedet i lysken
  • Forverring av mitralinsuffisiens (større lekkasje)
  • Hjerneslag


Kontakt