Behandling

Rehabilitering - primærrehabilitering ved tetraplegi

En ryggmargsskade medfører brudd i den nevrologiske forbindelsen mellom hjernen og kroppen. Alvorlighetsgraden avhenger av skadens nivå og omfang.

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for store deler av kroppen. De fleste som rammes trenger livslang oppfølging.

Les mer på helsenorge.no

Man skiller mellom traumatiske (forårsaket av ytre skade) og ikke-traumatiske ryggmargsskader (forårsaket av blødning, svulst, betennelse, infeksjon, slitasje, aldring, medfødte lidelser).

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for den det gjelder og påvirker store deler av kroppen. Skaden kan medføre lammelser og følelsestap nedenfor skadestedet, med nedsatt blære-, tarm og seksualfunksjon.

Teraplegi skyldes en skade i ryggmargen i nakken.

Henvisning og vurdering

Pasienter i målgruppen får tilbud om plass når det er vurdert at pasienten er medisinsk stabil og klar for spesialisert rehabilitering.

Utredning

Ved interne henvisninger foretar en lege (fysikalskmedisiner) et tilsyn før vurdering. Ved eksterne henvisninger opprettes telefonisk kontakt.

Behandling

Når du kommer til avdelingen, vil et tverrfaglig sammensatt team bistå deg med å sette individuelle og realistiske mål for videre rehabilitering.

Lungefunksjonen reduseres ofte ved en tetraplegi-skade på grunn av lammelser i åndedretts- og hostemuskulatur. En generell regel er at jo høyere i ryggen/nakken og jo mer komplett skaden er, desto mer blir åndedrett og hostekraft påvirket. Det kan derfor forekomme samhandling med lungespesialister når det er behov for det.

Det tverrfaglige teamet tilstreber at kravene som stilles til deg står i forhold til målsetting og eksisterende ressurser. Det handler om å etablere et livsgrunnlag basert på dine egne verdier og forutsetninger.
Samhandling mellom alle aktører i behandlingskjeden er suksesskriteriet og bidrar til at du får en helhetlig rehabiliteringsprosess. Utskriving av personer med ryggmargsskade fra sykehus krever god planlegging og samhandling med kommunene. Rehabiliteringen fortsetter hjemme der hverdagsrutiner og aktiviteter skal fungere.

Oppfølging

Fastlege og sykehus henviser til oppfølging ved ryggmargsskaderelaterte problemstillinger. Etter individuelle vurderinger, følges pasienten opp jevnlig direkte ved avdelingen i samarbeid med LTOVA.
Oppfølgingsopphold varierer fra 1-14 dager. Oppfølgingsopphold er planlagte innleggelser hvor tverrfaglig team blir satt sammen ut ifra dine utfordringer og behov for å kunne gi best mulig kvalitet på behandlingen under oppholdet.

Kontakt

Nevro øst Avdeling for ryggmargsskader

Kontakt Avdeling for ryggmargsskader
Mandag til fredag kl 08.00-11.15 og 12.15-15.30. Utover dette er telefonen satt over til avdelingen. Påregn litt ventetid.

Oppmøtested

Avdelingen ligger i 4. etasje i Nevro Øst.

Avd. har ingen faste besøkstider, men vi oppfordrer alle besøkende til å komme etter kl 15.00 mandag-fredag.
Avd. har ingen faste besøkstider lørdag-søndag

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number

Artikler