Skikkelse

Norsk ryggmargsskaderegister

NorSCIR

Skader i ryggmargen kan gi varige og sammensatte følger. Skadekonsekvensene kan være organovergripende og medfører ofte store og sammensatte funksjonstap, som krever spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging.

Sist oppdatert 05.01.2024