Visjon, verdier, strategier og mål

Visjonen for St. Olavs hospital er "Fremragende behandling".

Verdier

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten

  • Trygghet
  • Respekt
  • Kvalitet

Helhet, likeverd og medbestemmelse skal kjennetegne vår kultur.

Forbedringsprogrammet

Arbeidet med kvalitetsforbedring på St. Olav er sammenfattet i et eget forbedringsprogram.

Forbedringsprogrammet 2023 har fire hovedsatsingsområder: 
 
  • Tjenesteinnovasjon  
  • Kompetansesammensetning
  • Digitalisering
  • Rekruttering

Disse etableres som egne prosjekter med egne styringsgrupper. Vårt mål er fremragende behandling for våre pasienter. 

Sist oppdatert 02.02.2021