Gynekologisk avdeling

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken, Gynekologisk avdeling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11