Pasientkurs

ADHD, lærings- og mestringskurs

Digitalt kurs for foresatte til barn og unge som nylig har fått diagnosen. En lærer tilknyttet pasienten kan delta.

4.
september
2024
  1. 04. sep. 2024, 08:30 - 15:30
Ta kontakt med aktuell poliklinikk for påmelding.

Tid og sted

Når

  1. 04. sep. 2024, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Nettkurs

Arrangør

ADHD Norge og Vårres Regionalt brukerstyrt senter.

Ta kontakt med aktuell poliklinikk for påmelding.

Se programmet HER

Dato: 07.02.24, 10.04.24,05.06.24, 04.09.24 og 27.11.24

Påmeldingsfrist: ingen

Oppfølgingskvelder: info om dato og påmelding gis på kursdagen

Kursavgift: ingen

På kurset formidles fagkunnskap og brukererfaring.

Programmet består av innlegg ved fagfolk og brukerrepresentanter. Lege har innlegg om diagnosen, symptomer, forståelse og behandling. En pedagog informerer om samarbeid mellom hjem - barnehage og skole mm. I tillegg vil det være innlegg ved pasienter og/eller foreldre til barn som har vært i BUP tidligere. Representanter fra ADHD Norge og Vårres Regionalt brukerstyrt senter informerer om sin aktivitet/sine tilbud.

Utvidet kunnskap, ferdigheter, innsikt/forståelse om diagnosen som kan gi bedre mestring for barnet og familien i hverdagen. Der fagfolk inviteres til å delta er målet at kurset skal være til hjelp i arbeidet med tilrettelegging i skole, barnehage el, og bidra til et bedret samarbeid med hjemmet.

Kontakt

Poliklinikk Klostergata
72 82 22 50
Poliklinikk Rosten
72 82 24 40
Poliklinikk Nidarø
72 82 20 40
Poliklinikk Orkanger
72 82 94 50
Poliklinikk Røros
993 24 000

Relevante behandlinger

Andre datoer

  1. Passert