Illustrasjon: blomster, skyer, mennesker

Samhandling

Koordinerende enhet på St. Olavs hospital

Koordinerende enhet har som oppgave å ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Enheten skal legge til rette for brukermedvirkning og ha systemer for individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet er også kontaktpunkt for samarbeid med kommunene.

 

 


 

Sist oppdatert 21.05.2024