Barn med høreapparat

Norsk kvalitetsregister Øre - Nese - Hals

Hørselsregisteret for barn

I Hørselsregisteret for barn registreres barn som ikke har godkjent hørselstest som nyfødt og/eller barn 0-18 år som får påvist et permanent hørselstap.  Formålet til registeret er å forbedre kvaliteten på utredning og behandling av denne pasientgruppen gjennom økt kunnskap, kvalitetsforbedring og forskning.

Permanente hørselstap hos barn kan få store konsekvenser, og uten tilrettelegging vil barna stå i risiko for å havne etter sine normalthørende jevnaldrende i språk og kommunikasjon, kognitiv fungering, lese- og skriveferdigheter og sosioemosjonell utvikling. Innsamling og evaluering av data vil gi kunnskap om faktorer som påvirker hørsel, språklig og psykososial funksjon hos barn med hørselstap.

Alle ØNH-avdelinger som følger opp barn som ikke passerer nyfødt-hørselsscreening og som behandler barn med permanente hørselstap har plikt til å bidra til innregistreringen. Alle som arbeider med Hørselsregisteret for barn har taushetsplikt. All informasjon blir behandlet med respekt for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter.

Invitasjon til PROM-webinar 14. desember 2023

Sist oppdatert 09.10.2023