Driftstjenester - banner 5

St. Olavs driftsservice

Driftstjenester

Her finner du tjenester som St. Olavs driftsservice leverer utenfor eget hus. Vi er totalleverandør av støttetjenester til St. Olavs hospital. Vi er også leverandør av tjenester til helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge, samt integrerte samarbeidspartnere.

Vi leverer teknisk kompliserte løsninger til sykehuset og vi bidrar til en sømløs opplevelse for pasienter og pårørende.

Kontakt oss om du vil vite mer om våre tjenester.

Enheter

Sist oppdatert 25.09.2023