Pasientkurs

Inkontinens. Lærings- og mestringskurs

Todagers pasientopplæring for deg med urininkontinens, som ønsker å forebygge dette samt for den som er operert eller venter på operasjon. Pårørende er velkomne til å delta.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres på Orkdal sjukehus fortløpende ved behov.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Rehabiliteringsklinikken
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Todagers lærings- og mestringskurs for personer som ønsker å forebygge inkontinens, som plages med dette samt for den som er operert eller venter på operasjon.

Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med deg matpakke til lunsj.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Innhold

Kurset gir tverrfaglig informasjon om anatomi, egentrening og behandling ved blant annet gynekolog, uroterapeut og fysioterapeut og inneholder praktisk trening med forslag til videre trening hjemme, samt bassengtrening. Husk badetøy dersom du vil være med i bassenget.

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon.

Nyttige nettadresser

Les mer om inkontinens på helsenorge.no

Vår kursoversikt

 

 

Kontakt

Relevante behandlinger