Behandling

Langtids hjerterytmeregistrator (ILR)

Langtids hjerterytmeregistrering blir gjort for å påvise hjerterytmeforstyrrelse som ikke blir fanget opp ved å ta vanlig EKG. En langtids hjerterytmeregistrator (ILR) blir lagt under huden på brystkassen din hvor den registrerer og gjør opptak av hjertets aktivitet. Du kan også gjøre opptak selv ved å bruke en aktivator når du kjenner symptomer på hjerterytmeforstyrrelse. Hjerterytmeregistratoren sender informasjon til en trådløs mottaker som du får med deg hjem (hjemmemonitor). Hjemmemonitoren sender informasjon videre til en sentral på sykehuset via telenettet.

Før

Vanligvis skal du ta de faste medisinene dine på morgenen. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner gjelder egne retningslinjer. Du vil få beskjed om hvilke medisiner du ikke skal ta.

Før du kommer til avtalt time ved sykehuset skal du dusje og ha på deg rent tøy. Ved behov, barberer sykepleier bort hår på brystkassen der vi skal legge inn hjerterytmeregistratoren.


Under

Legen setter lokalbedøvelse og lager et snitt i huden der hjerterytmeregistratoren skal legges inn, vanligvis midt på venstre side av brystkassen.  Lege og sykepleier forklarer hva som skjer underveis.  

Når hjerterytmeregistratoren er på plass, syr eller stripser vi igjen snittet i huden og legger på en bandasje.

Innleggelse av hjerterytmeregistratoren tar vanligvis 30 min.

Etter

Du kan reise hjem samme dag som innleggelsen av hjerterytmeregistratoren.

Du får utlevert en aktivator som du selv kan bruke når du kjenner symptomer på hjerterytmeforstyrrelse og en hjemmemonitor. Hjemmemonitoren må alltid være tilkoblet strøm. Det er vanligst å plassere den på soverommet i nærheten av sengen. Det er fordi rutineoverføringer av data fra hjerterytmeregistratoren blir gjort i løpet av natten.

Det er individuelt hvor lenge en rytmeregistrator ligger under huden.

Hjerterytmeregistratoren gjør automatisk registrering ved en hjerterytmeforstyrrelse. Du kan også registrere selv ved å bruke aktivatoren når du kjenner symptomer på hjerterytmeforstyrrelse. Du bør alltid ha med deg aktivatoren og bruke den hver gang du kjenner symptomer.


Slik bruker du aktivatoren når du opplever symptomer


  • Legg aktivatoren flatt inntil huden over hjerterytmeregistratoren
  • Hold inne knappen i et par sekunder før du slipp opp knappen.
  • Når registreringen er vellykket, vil aktivatoren lyse grønt og gi fra seg en pipelyd

Når du har gjort en slik registrering blir den sendt til sykehuset neste gang du er i nærheten av hjemmemonitoren din.


Avlesing av hjerterytmeregistratoren blir gjort etter en episode med symptomer på hjerterytmeforstyrrelse eller ved en rutinekontroll. Sykepleier eller lege på sykehuset leser av det hjerterytmeregistratoren har lagret og de registreringene du selv har gjort med aktivatoren. Legen kan på bakgrunn av dette avdekke eller utelukke om du har en hjerterytmeforstyrrelse.

Du må holde bandasjen tørr de første 14 dagene. Dette for å forhindre infeksjon. Du skal ikke dusje de to første ukene.

Eventuelle sting forsvinner av seg selv.

Du kan ta av bandasjen selv eller bestille en time hos din fastlege 14 dager etter innsettingen av hjerterytmeregistratoren.

For at arret skal bli penest mulig kan du sette på en tape (anbefales silikontape) i ytterligere 14 dager. Skjerm arret for direkte sollys de første 3-6 månedene.


Vær oppmerksom

Vær oppmerksom på tegn til infeksjon. Tegnene kan være rødhet, ømhet, hevelse eller smerte omkring såret. Dersom du opplever noe av dette må du kontakte din fastlege. 

Dersom du har vedvarende symptomer av hjertebank, nærbesvimelse og/eller besvimelse, kontakter du fastlegen. Ved alvorlig hendelse skal du ringe 113.


Kontakt