Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.

Norsk hjerneslagregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister
Kart

Nyheter

  • En mann med hvitt hår
    15. februar 2019
    – En bauta innen hjerneslagforskning

    LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Sist oppdatert 05.01.2024