Illustrasjonsfoto. Stand/stein/vann.

Norsk hjerneslagregister

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge, slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Interaktive resultater for Pakkeforløp

Rapporten for pakkeforløp for hjerneslag presenterer resultatet for pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Resultatene presenteres foreløpig ikke for pasienter som har blitt flyttet mellom sykehusene i behandlingsforløpet, og heller ikke for pasienter hvor hjerneslaget oppsto mens pasienten var i sykehus. For hvert målepunkt har pasienter med ett eller flere ukjente tidspunkter blitt fjernet fra analysene. 

Rapport for pakkeforløp hjerneslag
Sjøkart

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer.

Resultatportal for Norsk hjerneslagregister
Kart

Nyheter

    Sist oppdatert 19.06.2024