Bilde av Nevro øst

Rehabiliteringsklinikken

Rehabiliteringsklinikken skal yte tilbud og tjenester til pasienten i hele pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten; fra tidlig rehabilitering etter akutt innleggelse til spesialisert rehabilitering for kroniske tilstander.

Sentralt i behandlingen ligger tanken om det hele mennesket. Dette krever en individuell fysisk, mental og sosial tilnærming gjennom hele rehabiliteringsprosessen. Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering. 

Tidlig rehabilitering

Klinikken tilbyr tjenester innen ergoterapi, fysioterapi, klinisk ernæringsfysiologi, logopedi og sosionomhjelp. Vi betjener fjorten av helseforetakets tjue klinikker - både til inneliggende og polikliniske pasienter, og hjemmeboende pasienter via ambulante team og/eller digitale verktøy.  
I tillegg driver vi et omfattende pasient- og pårørende-opplæringstilbud gjennom klinikkens Lærings- og mestringssenter

Speialisert rehabilitering

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade.  
Vår tverrfaglige poliklinikk har rygg-, nakke- og skulderrehabilitering som hovedfelt , samt regionsansvar for diagnostisering av Ehler-Danlos Syndorm (EDS). 
 
Klinikken har også et samarbeid om drift av  Nasjonal kompetansetjeneste for Trening som medisin, sammen med Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og CERG, NTNU. 

Forskning 

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis. Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter, doktorgrad- og mastergradsarbeider. bilde av klinikksjef Lurud

Klinikksjef: Britt-Elin Lurud
Foto: adresseavisen

 


Kontakt

Telefon

Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Ring sentralbord hvis ikke svar ved avdelingene.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested


Oppmøtested ved riktig avdeling står beskrevet i ditt innkallingsbrev.

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkanger

Sjukehusveien 3, Orkanger

Revmatismehuset

Olav Kyrres gate 6

7030 Trondheim

Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.

Brukergruppen i Rehabiliteringsklinikken

Brukergruppen er et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.
Brukergruppens webside
motto for brukergruppen

Praktisk informasjon

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Kontrollpersoner til forskningsprosjekt

Vi søker friske kontrollpersoner (18-60 år) til et forskningsprosjekt på langvarige plager etter hjernerystelse, hodepine og andre smertetilstander.
Les mer om hva det innebærer
En person som sitter foran en tavle

Forskning i klinikken

Klinikken har til enhver tid forskningsaktivitet i gang, både på master og phd.-nivå. Her er en oversikt over pulisert arbeid fra ansatte i vår klinikk.
Lenke til oversikt på Cristin.no
illustrasjon av kunnskapsbasert praksis

FoU-enhet for helse og arbeid

Klinikken administrerer den regionale forskningsenheten for arbeids og helse.
Fou-enhetens temaside
Logo

PCS treningsstudie

Vi rekrutterer nå til en pågående treningsstudie. Du må være mellom 18 og 60 år for å delta i studien.
Les mer om studien
illustrasjon