En gruppe mennesker i et treningsstudio

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Trening som medisin er en nasjonal kompetansetjeneste ved St. Olavs hospital og NTNU i Trondheim.

Kontakt oss
Grafisk brukergrensesnitt

Trening er bra både for å forebygge sykdom hos friske og for å hindre ny sykdom hos pasienter. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. Det er disse sykdommene Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin har fokus på.

Vi henvender oss først og fremst til helsepersonell, men ønsker også å sørge for at godt dokumentert kunnskap om Trening som medisin når ut til flest mulig studenter, pasienter og pårørende.

Vårt mål er at trening skal bli en like naturlig del av behandlingen som medikamenter.

WEBINARER

Trening som medisin arrangerer månedlige webinarer med relevante tema innen trening som medisin for våre pasientgrupper. Vi legger ut de aller fleste webinarene i sin helhet i etterkant, slik at du kan se dem akkurat når du vil.

Webinarer fra Trening som medisin
Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

Trening ved HJERTEINFARKT og ANGINA

Trening bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for tidlig død og nye sykehusinnleggelser for pasienter med koronar hjertesykdom, altså hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Treningsbasert rehabilitering har den sterkeste anbefalingsgraden som finnes i internasjonale retningslinjer for å forebygge ny sykdom hos denne gruppa pasienter.
Hjertetreningsgruppe

Trening ved HJERTESVIKT

Ved hjertesvikt er hjertet for svekket til å pumpe nok blod ut til resten av kroppen. Både bedre kondisjon og økt muskelmasse kan forlenge livet og gi færre sykehusinnleggelser for pasienter med hjertesvikt. I internasjonale retningslinjer er regelmessig utholdenhetstrening gitt høyeste grad av anbefaling for denne pasientgruppa. Økt fysisk kapasitet og bedre livskvalitet er noen av helsegevinstene.
Hjertetrim

Trening ved KOLS

Trening kan gi mindre tungpust og redusere angst og depresjon hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Andre effekter er økt fysisk kapasitet, bedre livskvalitet og mer selvstendighet i hverdagen. Ingen studier viser sikkert hva som er den optimale treningen ved kols, men det er bred enighet om at treningen bør inneholde både strukturert utholdenhetstrening og styrketrening.
Lungetreningsgruppe

Trening ved CLAUDICATIO

Etter en treningsperiode klarer personer med trange blodårer i beina å gå lenger enn før de begynte å trene. Gangtrening gir også færre smerter og bedre livskvalitet ved slik perifer karsykdom. Sykling, styrketrening og armsykling kan være effektivt som alternative treningsformer for pasienter med perifer karsykdom som ikke kan gjennomføre gangtrening.
Claudicatio-gruppe

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin er en serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med koronar hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og/eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Vi driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. Målsetningen er kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som medisin.

Våre samarbeidspartnere er Rehabiliteringsklinikken, Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU. Administrativt er tjenesten underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

Våre mål og planer for kompetansespredning (PDF)

Årsrapport 2023 (ekstern lenke)
Information in English: Norwegian National Advisory Unit on Exercise Training as Medicine for Cardiopulmonary Conditions

Grafisk brukergrensesnitt
Sist oppdatert 11.05.2024