En person som holder en gul gjenstand

KOMMUNENES OG HELSEFORETAKETS FELLES SAMHANDLINGSSIDER

Samhandling

Helsefellesskap i søndre Trøndelag er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF og kommunene. Samarbeidet er et partnerskap for mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. Vi skal sammen sikre et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Kontakt

 

Kommunegrupper

Værnesregionen består av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. 

Ann Kristin Hoås

Kommunalsjef velferd Stjørdal kommune

ann.kristin.hoas@stjordal.kommune.no

Ingjerd Tuset

Sektorleder helse og omsorg Tydal kommune

ingjerd.tuset@tydal.kommune.no

Trøndelag Sørvest består av kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Hitra, Frøya, Heim, Rindal, Surnadal og Oppdal.

Thomas Solum Lystad

Daglig leder Trøndelag Sørvest

thomas.solum.lystad@orkdalsregionen.no

Asbjørn Strømmen

Kommunalsjef helse og mestring Skaun kommune

asbjorn.strommen@skaun.kommune.no

Trondheimsområdet består av kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Tone Østvang

Kommunalsjef helse og velferd Malvik kommune

tone.ostvang@malvik.kommune.no

Fjellregionen består av kommunene Røros og Holtålen.

Siv Tamlag

Kommunalsjef Røros kommune

Siv.Tamlag@roros.kommune.no

Jan Wold

Virksomhetsleder Psykisk helse- og rustjeneste Røros kommune

Jan.Wold@roros.kommune.no

Fosenregionen består av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Sissel Rånes Braseth

Kommunalsjef Åfjord kommune

Sissel.Ranes.Braseth@afjord.kommune.no
Sist oppdatert 06.02.2024