En person som holder en gul gjenstand

KOMMUNENES OG HELSEFORETAKETS FELLES SAMHANDLINGSSIDER

Samhandling

Helsefellesskap i søndre Trøndelag er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF og kommunene. Samarbeidet er et partnerskap for mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. Vi skal sammen sikre et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Kontakt

Sekretariatet Helsefellesskapet

 

Solveig Cruikshank Tofte

Interkommunal samhandlingsleder

Runar Asp

Samhandlingssjef

Marit Øverås

Kvalitetsrådgiver

Karina Haus Steinshylla

Samhandlingsrådgiver

 

Kommunegrupper

Værnesregionen består av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. 

Ann Kristin Hoås

Kommunalsjef velferd Stjørdal kommune

ann.kristin.hoas@stjordal.kommune.no

Ingjerd Tuset

Sektorleder helse og omsorg Tydal kommune

ingjerd.tuset@tydal.kommune.no

Trøndelag Sørvest består av kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Hitra, Frøya, Heim, Rindal, Surnadal og Oppdal.

Thomas Solum Lystad

Daglig leder Trøndelag Sørvest

thomas.solum.lystad@orkdalsregionen.no

Asbjørn Strømmen

Kommunalsjef helse og mestring Skaun kommune

asbjorn.strommen@skaun.kommune.no

Trondheimsområdet består av kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Tone Østvang

Kommunalsjef helse og velferd Malvik kommune

tone.ostvang@malvik.kommune.no

Fjellregionen består av kommunene Røros og Holtålen.

Siv Tamlag

Kommunalsjef Røros kommune

Siv.Tamlag@roros.kommune.no

Jan Wold

Virksomhetsleder Psykisk helse- og rustjeneste Røros kommune

Jan.Wold@roros.kommune.no

Fosenregionen består av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Sissel Rånes Braseth

Kommunalsjef Åfjord kommune

Sissel.Ranes.Braseth@afjord.kommune.no
Sist oppdatert 06.02.2024