En vannmasse med trær rundt

Medisinske kvalitetsregistre

De ni kvalitetsregistrene med nasjonal status i Midt-Norge er samlokalisert med nasjonalt servicemiljø i regionen. Servicemiljøet bistår de etablerte registrene, og yter service til fagmiljø i regionen som ser behov for et nasjonalt kvalitetsregister.

Sist oppdatert 09.01.2024