Kanskje kommer kongen?

Til sin egen store overraskelse, ble Arne Sunde mandag hedret med Kongens fortjenstmedalje. Denne får han blant annet for sin lange og gode tjeneste ved Fertilitetsseksjonen.

Frode Nikolaisen
Publisert 25.10.2016
Sist oppdatert 03.07.2020

Jo, det var planlagt en kaffekopp og et par, tre kakestykker sammen med noen kolleger. Jo, det nærmer seg slutten for Arne Sunde i daglig drift ved St. Olavs Hospital. Men han ble jo grundig feiret også i fjor høst, da han egentlig skulle gå av med pensjon. 

På overtid ble han hanket inn som konstituert klinikksjef ved Kvinneklinikken da Runa Heimstad tok steget over i fagdirektørstolen, men nå går klinikksjefperioden også mot slutten. Derfor var han overhodet ikke forberedt da fylkesmann Brit Skjelbred kom inn på møterommet mandag ettermiddag.

Fylkesmann Brit Skjelbred overrakte Kongens fortjenstmedalje til Arne Sunde. Foto: Frode Nikolaisen

Fylkesmann Brit Skjelbred overrakte Kongens fortjenstmedalje til Arne Sunde. Foto: Frode Nikolaisen

Glødende engasjert

– Dette er helt overveldende. «Kanskje kommer kongen?», nei den sangen har ikke vært i mine tanker, ler Sunde etter medaljeoverrekkelsen. 
– Jeg setter også stor pris på mine kolleger som har tatt seg bryet med å sende denne søknaden.

Arne Sunde startet sitt virke ved St. Olavs Hospital, den gang Regionsykehuset i Trondheim, tilbake i 1985. Da kom han inn som overingeniør i prøverørsteamet ved sykehuset. I søknaden om tildeling av fortjenstmedaljen beskrives Sunde som «Norges desidert mest profilerte og toneangivende innen reproduksjonsbiologi i media, og absolutt i alle fagfora både nasjonalt og internasjonalt».

I begrunnelsen for tildelingen trekkes også Sundes glød og engasjement for faget frem, som godt kommer frem i lyset når han skal formidle sine kunnskaper. Uansett hvor mye tilhørerne kan om faget fra før, Arne Sunde gjør det forståelig.

Arne Sunde ble også invitert til en egen mottakelse på slottet, der han får muligheten til personlig å takke kongen.

Arne Sunde ble også invitert til en egen mottakelse på slottet, der han får muligheten til personlig å takke kongen for utmerkelsen. Foto: Frode Nikolaisen

Blir ikke arbeidsledig

Dette trakk også Marite Rygg, instituttleder ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, frem da hun holdt tale for Sunde. Hun beskrev ham som en moderne forsker, forskeren som vil dele sine funn og sine kunnskaper.

– Det er for din utrettelige innsats for faget, for enkeltmenneskene og for samfunnet at du nå får en ekstra påskjønnelse. Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som bruker evnene og innsatsen sin til beste for andre, sa fylkesmann Brit Skjelbred under sin tale.

Arne Sunde går nå av som pensjonist, men han blir ikke arbeidsledig. 
– Jeg skal vel holde rundt ett foredrag i uka internasjonalt fremover, noe jeg synes er veldig morsomt. Jeg har jo vært med i dette helt fra starten av. Den gang var ikke miljøet særlig stort og vi ble godt kjent med hverandre over landegrensene. Noen av disse personene holder fortsatt på og vi er fremdeles mye sammen, blant annet i forbindelse med foredrag, sier Sunde.