St. Olav åpner fødestue

St. Olavs hospital gjør som andre store sykehus i landet, og åpner fødestue for friske kvinner med forventet normal fødsel. Tilbudet vil gjelde for rundt 20 prosent av fødende.

Kirsten McDonagh
Publisert 09.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020


Jordmor foran seng

Jordmor og seksjonssjef Siv Tonje Selboe gleder seg til å ta imot fødekvinner på St. Olav fødestue

Fødestuen åpner 09. desember 2019, og er et tilbud for friske fødende. De største kvinneklinikkene i Norge (Ullevål, Haukeland og Stavanger) har allerede tilsvarende enheter.

På fødestuer er det mindre inngrep i det normale fødselsforløpet, og flere føder normalt. Samtidig viser mange studier at kvinnene rapporterer en bedre fødselsopplevelse, sier sjef for fødeavdelingen på St. Olavs hospital, Unn Dahlberg:
 
– Forskning viser at kvaliteten på fødselsomsorgen blir bedre for friske fødende hvor fokuset er på å fremme den normale fødselen.
 
St. Olavs fødestue er innredet med dobbeltsenger, badekar og områder for bevegelse og hvile. Jordmor veileder og støtter gjennom fødsel, også når det kommer til smertelindring. Fødende tilbys avspenning, vann, massasje, akupunktur, varme, lokalbedøvelse med mer.

ledelsen sitter på seng

fra venstre: Seksjonsleder Siv Tonje Selboe, avdelingssjef Unn Dahlberg, overlege Elisabeth Balstad Magnussen og klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen inne på fødestuen.

Tilbudet gjelder for 20 prosent

 
Fødselsomsorgen i Norge deles inn i tre ulike nivå; kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Fødestuer er beregnet for planlagte og ukompliserte fødsler.
 
St. Olavs hospital antar at 700 – 800 kvinner vil føde ved den nye fødestuen. Det utgjør 20 prosent av 3700 årlige fødsler på sykehuset.
 
Såkalte normale fødsler er derimot i mindretall, og andelen kompliserte fødsler øker i Norge. Nesten halvparten av gravide er eldre enn 30 år, som gir økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og behov for helsehjelp. Nesten en fjerdedel av alle gravide er overvektige, og en fjerdedel har sykdommer i svangerskapet og dermed behov for ekstra oppfølging og behandling. 
 
– De som ikke kan føde på St. Olavs fødestue vil få det samme tilbudet og oppfølgingen som tidligere, sier klinikksjef for Kvinneklinikken, Kjell Åsmund Salvesen. 
 
Unn Dahlberg understreker at det ikke medfører risiko for fødende på fødestuen dersom komplikasjoner oppstår underveis:
 
– Det er trygt å føde på St. Olavs hospital. På fødestuen møter kvinnene jordmødre og jordmorstudenter, og lege tilkalles ved behov. Fødende blir flyttet til Fødeseksjonen hvis det oppstår komplikasjoner under fødselen, eller hvis det oppstår behov for smertelindring med epiduralblokade.

Hvem kan føde på St. Olavs fødestue?

 
Du kan føde på fødestuen hvis:
  • ditt svangerskap forløper uten komplikasjoner, og du forventer en ukomplisert fødsel
  • du er frisk og har en BMI under 35
  • du venter ett friskt barn i hodeleie med normal vekt
  • du føder til termin, mellom 37+0 og 41+6
  • din fødsel starter av seg selv, uten medikamenter
 
Jordmor i svangerskapsomsorgen, samt jordmor i Fødeavdelingen som har innskriving i fødejournal vil vurdere om det er aktuelt å føde på fødestuen.